Privaatsuspoliitika

Andmete töötlemisel lähtume Andmekaitseseadusest ja teistest Eesti Vabariigi seadustest.