Privaatsuspoliitika

Andmete töötlemisel lähtume Andmekaitseseadusest ja teistest Eesti Vabariigi seadustest. Me ei jaga klientide andmeid kolmandate osapooltega.