Sõna seletus Siin on 14 toodet.

 • Peetruse esimene kiri
  Saadaval
  Peetruse esimene kiri

  1. Peetruse kiri on pühendatud Väike-Aasia kristlikele kogudustele, saadetud teele tõenäoliselt Roomast. Kristlasi julgustatakse Kristust tunnistades vastu pidama oludes ja katsumustes. Selline kirjavahetus suure vahemaa tagant tõendab esimeste kristlaste usutunnistuslikku ning jumalateenistuslikku ühtsust erinevate koguduste vahel.

  1. Peetruse kiri on pühendatud Väike-Aasia kristlikele kogudustele, saadetud teele...

  1. Peetruse kiri on pühendatud Väike-Aasia kristlikele kogudustele, saadetud teele tõenäoliselt Roomast. Kristlasi julgustatakse Kristust tunnistades vastu pidama oludes ja...

 • Peetruse teine kiri
  Saadaval
  Peetruse teine kiri....

  „Sõna seletus“ avab lugejatele Uue Testamendi raamatute sõnumi. Sarja „Sõna seletus“ köited käsitlevad piibliteksti, laskumata üksikasjadesse. Seletustes ei arutata kõiki tekstikriitilisi probleeme, kuid üheski köites ei ole mööda mindud küsimustest, mida on tõstatanud uuema aja piibliteadus. 2. Peetruse ning Juuda kiri on suures ulatuses kattuvad nii temaatika kui ka tekstimaterjalide esitamise poolest. Neis kirjades käsitletakse Kristuse...

  „Sõna seletus“ avab lugejatele Uue Testamendi raamatute sõnumi. Sarja „Sõna seletus“...

  „Sõna seletus“ avab lugejatele Uue Testamendi raamatute sõnumi. Sarja „Sõna seletus“ köited käsitlevad piibliteksti, laskumata üksikasjadesse. Seletustes ei arutata kõiki...

 • Apostlite teod
  Saadaval
  Apostlite teod, I

  Apostlite õpilane Luukas on hoolikalt kogunud suulisi ja kirjalikke pärimusi evangeeliumi ning apostlite tegude koostamiseks, millest kujunesid algupärased kristliku misjoni ajalookirjutised. Apostlite tegude raamat kirjeldab Kristuse rõõmusõnumi levikut alates Jeruusalemmast kuni üle kogu oikumeenia. I. Howard Marshall on tuntud piibliuurija, on olnud Aberdeeni Ülikooli Uue Testamendi professor Šotimaal, Tyndale Fellowship for Biblical and...

  Apostlite õpilane Luukas on hoolikalt kogunud suulisi ja kirjalikke pärimusi...

  Apostlite õpilane Luukas on hoolikalt kogunud suulisi ja kirjalikke pärimusi evangeeliumi ning apostlite tegude koostamiseks, millest kujunesid algupärased kristliku misjoni...

 • Pauluse kiri roomlastele
  Saadaval
  Pauluse kiri roomlastele

  Apostel Pauluse kiri roomlastele omab erilist tähendust kiriku ja teoloogia ajaloos, sest siin esitatakse kristliku usu põhiõpetus süsteemselt ning mitmed reformaatorid on leidnud siit inspiratsiooni kristliku usu uuendamiseks. Martin Luther on Rooma kirja võrdsustanud evangeeliumiga. Siin seletatakse Jumala ilmutust inimese õigeksmõistmisest Jeesuses Kristuses. 

  Apostel Pauluse kiri roomlastele omab erilist tähendust kiriku ja teoloogia ajaloos,...

  Apostel Pauluse kiri roomlastele omab erilist tähendust kiriku ja teoloogia ajaloos, sest siin esitatakse kristliku usu põhiõpetus süsteemselt ning mitmed reformaatorid on...

 • Pauluse esimene ja teine kiri Timoteosele. Pauluse Teine kiri Tiitusele
  Saadaval
  Pauluse esimene ja...

  Apostel Pauluse kirjad Timoteosele ja Tiitusele omavad kiriku kujunemisel olulist rolli. Nende kirjade väärtus seisneb praktilistes nõuannetes kogudusliku ja individuaalse usuelu kujundamisel. Timoteosele ja Tiitusele mõeldud korraldused nende kohustuste kohta on kristliku teenimistöö eeskujuks tänapäevani.

  Apostel Pauluse kirjad Timoteosele ja Tiitusele omavad kiriku kujunemisel olulist...

  Apostel Pauluse kirjad Timoteosele ja Tiitusele omavad kiriku kujunemisel olulist rolli. Nende kirjade väärtus seisneb praktilistes nõuannetes kogudusliku ja individuaalse...