Privaatsuspoliitika

Andmete töötlemisel lähtume Andmekaitseseadusest ja teistest Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest. Me ei jaga klientide andmeid kolmandate osapooltega ja kasutame neid ainult tellimuste täitmiseks.