Piiblikommentaarid Siin on 32 toodet.

 • Pauluse kiri roomlastele
  Saadaval
  Pauluse kiri roomlastele

  Apostel Pauluse kiri roomlastele omab erilist tähendust kiriku ja teoloogia ajaloos, sest siin esitatakse kristliku usu põhiõpetus süsteemselt ning mitmed reformaatorid on leidnud siit inspiratsiooni kristliku usu uuendamiseks. Martin Luther on Rooma kirja võrdsustanud evangeeliumiga. Siin seletatakse Jumala ilmutust inimese õigeksmõistmisest Jeesuses Kristuses. 

  Apostel Pauluse kiri roomlastele omab erilist tähendust kiriku ja teoloogia ajaloos,...

  Apostel Pauluse kiri roomlastele omab erilist tähendust kiriku ja teoloogia ajaloos, sest siin esitatakse kristliku usu põhiõpetus süsteemselt ning mitmed reformaatorid on...

 • Peetruse teine kiri
  Saadaval
  Peetruse teine kiri....

  „Sõna seletus“ avab lugejatele Uue Testamendi raamatute sõnumi. Sarja „Sõna seletus“ köited käsitlevad piibliteksti, laskumata üksikasjadesse. Seletustes ei arutata kõiki tekstikriitilisi probleeme, kuid üheski köites ei ole mööda mindud küsimustest, mida on tõstatanud uuema aja piibliteadus. 2. Peetruse ning Juuda kiri on suures ulatuses kattuvad nii temaatika kui ka tekstimaterjalide esitamise poolest. Neis kirjades käsitletakse Kristuse...

  „Sõna seletus“ avab lugejatele Uue Testamendi raamatute sõnumi. Sarja „Sõna seletus“...

  „Sõna seletus“ avab lugejatele Uue Testamendi raamatute sõnumi. Sarja „Sõna seletus“ köited käsitlevad piibliteksti, laskumata üksikasjadesse. Seletustes ei arutata kõiki...

 • Peetruse esimene kiri
  Saadaval
  Peetruse esimene kiri

  1. Peetruse kiri on pühendatud Väike-Aasia kristlikele kogudustele, saadetud teele tõenäoliselt Roomast. Kristlasi julgustatakse Kristust tunnistades vastu pidama oludes ja katsumustes. Selline kirjavahetus suure vahemaa tagant tõendab esimeste kristlaste usutunnistuslikku ning jumalateenistuslikku ühtsust erinevate koguduste vahel.

  1. Peetruse kiri on pühendatud Väike-Aasia kristlikele kogudustele, saadetud teele...

  1. Peetruse kiri on pühendatud Väike-Aasia kristlikele kogudustele, saadetud teele tõenäoliselt Roomast. Kristlasi julgustatakse Kristust tunnistades vastu pidama oludes ja...

 • Pauluse teine kiri korintlastele
  Saadaval
  Pauluse teine kiri...

  Pauluse kirjad korintlastele, millest on tänaseks säilinud nn esimene ja teine kiri, annavad pildi esimeste kristlike koguduste eluolust ja probleemidest. Teises kirjas korintlastele tuleb nähtavale apostliameti ilu ja valu, rõõm ja mure. See on näide lepitusest Kristuse vaimus. Colin G. Kruse, Ph. D. on Melbourne'i Bible College of Victoria lektor Uue Testamendi alal, uurinud apostel Pauluse teoloogia rakendusi tänapäeval, töötanud anglikaani...

  Pauluse kirjad korintlastele, millest on tänaseks säilinud nn esimene ja teine kiri,...

  Pauluse kirjad korintlastele, millest on tänaseks säilinud nn esimene ja teine kiri, annavad pildi esimeste kristlike koguduste eluolust ja probleemidest. Teises kirjas...

 • Kiri heebrealastele
  Saadaval
  Kiri heebrealastele

  Rohkem kui enamik teisi Uue Testamendi raamatuid nõuab Heebrea kiri taustaviidete tundmist. Vastuseks küsimusele ''Miks selline keeruline raamatu üldse Uude Testamenti kuulub?'' võib öelda, et selles kirjas tegeldakse kõige olulisema küsimusega: mis alati inimese ees seisab, nimelt: kuidas läheneda Jumalale?

  Rohkem kui enamik teisi Uue Testamendi raamatuid nõuab Heebrea kiri taustaviidete...

  Rohkem kui enamik teisi Uue Testamendi raamatuid nõuab Heebrea kiri taustaviidete tundmist. Vastuseks küsimusele ''Miks selline keeruline raamatu üldse Uude Testamenti kuulub?''...

 • Pauluse esimene kiri korintlastele
  Saadaval
  Pauluse esimene kiri...

  Pauluse kirjad korintlastele, millest on tänaseks säilinud nn esimene ja teine kiri, annavad pildi esimeste kristlike koguduste eluolust ja probleemidest. Esimeses kirjas korintlastele sisaldub lisaks väärtuslikele teadetele jumalateenistuse korra ja kommete kohta ka varaseim kirjalik ülestähendus Kristuse ülestõusmise ja selle tunnistajate kohta.

  Pauluse kirjad korintlastele, millest on tänaseks säilinud nn esimene ja teine kiri,...

  Pauluse kirjad korintlastele, millest on tänaseks säilinud nn esimene ja teine kiri, annavad pildi esimeste kristlike koguduste eluolust ja probleemidest. Esimeses kirjas...

 • Pauluse esimene ja teine kiri Tessalooniklastele
  Saadaval
  Pauluse esimene ja...

  Apostel Pauluse üks varasemaid kirjutisi tessalooniklastele Makedoonias toob teateid noorest ja rõõmsameelsest eurooplaste kogudusest, kelle “usk Jumalasse on saanud tuntuks igal pool”, olles pöördunud “ära ebajumalaist, teenima elavat ja tõelist Jumalat” Leon Morris, Ph. D., oli Austraalia Melbourne±i Ridley College±i rektor, keda tuntakse 20. sajandi juhtiva evangelikaalse Uues Testamendi õpetlasena. Ta on kirjutanud arvukalt Uue Testamendi...

  Apostel Pauluse üks varasemaid kirjutisi tessalooniklastele Makedoonias toob teateid...

  Apostel Pauluse üks varasemaid kirjutisi tessalooniklastele Makedoonias toob teateid noorest ja rõõmsameelsest eurooplaste kogudusest, kelle “usk Jumalasse on saanud tuntuks...

 • Luuka evangeelium
  Saadaval
  Luuka evangeelium

  Apostlite õpilane Luukas on tänu hoolikale pärimuste kogumisele suutnud talletada suurepäraseid jutustusi Jeesuse elust, mis puuduvad teistes evangeeliumites. Luuka evangeeliumit iseloomustab kõrge ajalooline usaldusväärsus; siin taotletakse mõistetavust kaasaja lugeja jaoks ning jagatakse julgustust Jeesusesse uskujatele. Leon Morris, Ph. D., oli Austraalia Melbourne’i Ridley College’i rektor, keda tuntakse 20. sajandi juhtiva evangelikaalse...

  Apostlite õpilane Luukas on tänu hoolikale pärimuste kogumisele suutnud talletada...

  Apostlite õpilane Luukas on tänu hoolikale pärimuste kogumisele suutnud talletada suurepäraseid jutustusi Jeesuse elust, mis puuduvad teistes evangeeliumites. Luuka...

 • Laulude laul
  Saadaval
  Laulude laul

  Ülemlaul on üks kaunimaid poeeme armastusest, mis iial on kirjutatud. Läbi sajandite on selle imeline keel ja ülev kujundlikkus võlunud lugejaid. Kuid miks on see õrn armastuslaul võetud Pühakirja? Kuidas tuleks seda tõlgendada? Paljudele on see jäänud saladuseks.Watchman Nee usub, et selles poeemis on võimalik leida kõik vaimuliku elu arenguks vajalikud põhimõtted. Tema avastused on määratud kõigile, kes igatsevad sügavamat ja intensiivsemat...

  Ülemlaul on üks kaunimaid poeeme armastusest, mis iial on kirjutatud. Läbi sajandite on...

  Ülemlaul on üks kaunimaid poeeme armastusest, mis iial on kirjutatud. Läbi sajandite on selle imeline keel ja ülev kujundlikkus võlunud lugejaid. Kuid miks on see õrn...

  Hea pakkumine! 3,00 €
  Lisa ostukorvi Vaata