Piiblikommentaarid Siin on 32 toodet.

 • Jaakobuse kiri
  Saadaval
  Jaakobuse kiri

  Jaakobuse kirjal on olnud vastuokslik ajalugu. See paigutatakse tavaliselt Uue Testamendi kirjade kategooriasse, mida nimetatakse ''üldiseks'' ehk ''katoolseteks'' kirjadeks. Algkoguduses oli Jaakobuse kirja positsioon mõneti ebakindel. Koos Heebre kirj aja Ilmutusraamatuga olid mitmed katoolsed kirjad viimaste seas, mis tunnistati kanoonilisteks. jaakobuse kirja puhul tunnistasid nii ida- kui ka läänekirik seda pühakieja osana alles neljandal...

  Jaakobuse kirjal on olnud vastuokslik ajalugu. See paigutatakse tavaliselt Uue...

  Jaakobuse kirjal on olnud vastuokslik ajalugu. See paigutatakse tavaliselt Uue Testamendi kirjade kategooriasse, mida nimetatakse ''üldiseks'' ehk ''katoolseteks'' kirjadeks....

 • Apostlite teod
  Saadaval
  Apostlite teod, I

  Apostlite õpilane Luukas on hoolikalt kogunud suulisi ja kirjalikke pärimusi evangeeliumi ning apostlite tegude koostamiseks, millest kujunesid algupärased kristliku misjoni ajalookirjutised. Apostlite tegude raamat kirjeldab Kristuse rõõmusõnumi levikut alates Jeruusalemmast kuni üle kogu oikumeenia. I. Howard Marshall on tuntud piibliuurija, on olnud Aberdeeni Ülikooli Uue Testamendi professor Šotimaal, Tyndale Fellowship for Biblical and...

  Apostlite õpilane Luukas on hoolikalt kogunud suulisi ja kirjalikke pärimusi...

  Apostlite õpilane Luukas on hoolikalt kogunud suulisi ja kirjalikke pärimusi evangeeliumi ning apostlite tegude koostamiseks, millest kujunesid algupärased kristliku misjoni...

 • Alguses oli sõna
  Saadaval
  Alguses oli sõna

  Johannese evangeeliumi uus tõlge Neo-Vulgatast (katoliku Pühakirjast) Fanny de Siversi kommentaaridega. Tõlkija kommentaarid on läbitunnetatud, mõtlemapanevad ja avastuslikud. Loomulikult on tõlgendused seotud autori taustaga, mis teebki teksti huvitavaks, andes võimaluse vaadata, kuidas katoliiklane kirjakohta mõistab ning seda tõlgendab. Kuid - raamat pole sobiv mitte ainult "vanale lugejale" vaid ka usuvõõrale inimesele, kuna nii...

  Johannese evangeeliumi uus tõlge Neo-Vulgatast (katoliku Pühakirjast) Fanny de Siversi...

  Johannese evangeeliumi uus tõlge Neo-Vulgatast (katoliku Pühakirjast) Fanny de Siversi kommentaaridega. Tõlkija kommentaarid on läbitunnetatud, mõtlemapanevad ja avastuslikud....

 • Aeg on täis
  Saadaval
  Aeg on täis

  Markus on kirjutanud evangeeliumi, mis annab truult edasi Peetruse mälestusi ja õpetusi. Tema isiksusest ei ole ajaloos palju teada. Nagu paljud juudid Rooma impeeriumis, kandis ka Markus kaht nime: algselt heebrea-aramea Johannan, siis kreeka Markos, latiniseeritud Marcus. Tema vanemad toetasid Jeesuse misjonitööd, nad olid arvatavasti küllalt jõukad, et apostleid aidata. Nendele näis kuuluvat Ketsemani aed ja võib-olla ka hoone, kus Jeesus...

  Markus on kirjutanud evangeeliumi, mis annab truult edasi Peetruse mälestusi ja...

  Markus on kirjutanud evangeeliumi, mis annab truult edasi Peetruse mälestusi ja õpetusi. Tema isiksusest ei ole ajaloos palju teada. Nagu paljud juudid Rooma impeeriumis, kandis...

 • Mitte mina, vaid Jeesus
  Saadaval
  Mitte mina, vaid Jeesus

  Pühendumuslikus raamatust õhkub väljakutset ja julgustust. Autor näitab Taaveti ja Sauli näitel, et võidu saldus ei seisne paremaks inimeseks saamises, vaid oma positsiooni loovutamises Kristusele. Jumal armastas meid juba siis, kui olime ta vaenlased. Roy Hession on oma vaimulikel rännakutel ja tegemistes rõõmsameelselt, sageli ka ohvreid tuues olnud truu oma ideaalidele ja palub lugejat teha sama.

  Pühendumuslikus raamatust õhkub väljakutset ja julgustust. Autor näitab Taaveti ja...

  Pühendumuslikus raamatust õhkub väljakutset ja julgustust. Autor näitab Taaveti ja Sauli näitel, et võidu saldus ei seisne paremaks inimeseks saamises, vaid oma positsiooni...